Sundbåten

 1. 134 år (i 2010)
 2. Norges Rederiforbund (...forbi Sundbåtvesenet er verdens eldste selskap for kollektiv transport)
 3. Kvik, Rap (Nøa), Fram, Presto, Lyn, Framnæs, Kvikk, Rapp, Nordsund, Angvik
 4. Galt
 5. Pongtonger
 6. Polletter
 7. Riktig
 8. 52 år (i 2010)
 9. Rapp og Angvik
 10. Riktig
 11. 1. mai til 31. oktober, 11.15-16.15
 12. Plikthugger (et militært ord - han som hadde plikten til å hugge tak i fortøyningspålen)
 13. San Francisco
 14. Ærfugl, skarv, hegre, måker - ulike arter,
 15. Med vanlige billetter blir det kr 89,- (2010 priser)
 16. Riktig (Sundbåten var den eneste kommunikasjonen mellom byens øyer - livsnerven i byen og svært mye ble fraktet mellom byens øyer)

Nyttig informasjon og lenker:
Sundbåthistorien kan du lese i boken "Folk over havna - fra fergemenn til Angvik", du finner boka om bord i båtene, bokhandler og biblioteket.
Sundbåtens hjemmeside